Århus Stiftstidende, dansk uavhengig liberal avis, utkommer sju ganger ukentlig i Århus. Grunnlagt 1794. I løpet av 1800-tallet ble den en av Danmarks ledende provinsaviser. Konservativ til 1972. I 1998 fusjonerte den med Randers Amtsavis. 90 % av aksjene eies av det Berlingske Officin. Opplag 2005: ca. 38 000, søndager ca. 50 000.