Oftenåsen, ås i Steinkjer i Trøndelag, ca. 4 km sørøst for sentrum. Med en høyde på 336 meter over havet er det herfra en flott utsikt over byen og omegnen. Det er opparbeidet gangsti opp til toppen. Man kan også følge en skogsbilvei opp fra sørsiden. Det er påvist funn etter flere tusen år gammel bosetting i området.