Offerholmen, holme i Bajitjávri (Øvrevatnet) i Porsanger kommune, Finnmark, ved Skoganvarri. På Offerholmen er et samisk offersted fra før-kristen tid, som knytter seg til villreinfangsten. Offerstedet er fredet.