Norsk Portrettarkiv, har sin opprinnelse i Ikonografisk kommisjon for Norge, grunnlagt 1934 med det formål å registrere, samle fotografier av og publisere kunstnerisk utførte portretter av nordmenn. NP ligger til Riksantikvaren, og har hittil publisert Norske portretter i serien Norske minnesmerker: Forfattere (1956) og Videnskapsmenn (1965), begge med innledning av Francis Bull, og Christian Krohgs portretter (1971) av O. Thue.