Njörður Pétursson Njarðvík, islandsk forfatter og filolog, professor ved Islands Universitet. Har bl.a. gitt ut lærebøker i litteraturkunnskap, en studie i middelalderdiktet Sólarljóð (1991) og en biografi om skuespilleren Haraldur Björnsson. Av hans romaner kan nevnes Niðjamálaráðuneytið (1967, norsk overs. Departement for Økslingskontroll), som ironiserer over det moderne samfunns byråkratiske maktmisbruk, og den historiske romanen Dauðamenn (1982, Dødsens menn), som handler om hekseprosesser på det islandske nordvestlandet. Sterkt inntrykk gjør to bøker med tydelige biografiske trekk som han gav ut sammen med sønnen Freyr Njarðarson, Ekkert mál (1984) og Eftirmál(2004), om en sønn som havner i narkotikaens helvete og om den felles kamp for å komme ut av avhengigheten. Har også skrevet barnebøker og dikt.