Nearkhos, 300-tallet f.Kr., gresk admiral. På Aleksander den stores tog til India var han sjef for den flåten som 326–325 f.Kr. seilte langs kysten ved Indiske hav og inn i Persiske bukt, hvor han oppdaget Eufrats munning. Denne ferden skildret han i en for sin tid usedvanlig vederheftig beretning, gjengitt av Arrianos i hans verk om India.