Myxomycota, gruppen ekte slimsopper, klorofyllfrie organismer som i et visst stadium kan bevege seg. Se slimsopper.