Slimsopper er organismer i som tilhører protistene og settes i samme rike som en del encellete amøber («slimriket»). Det finnes omtrent 600 kjente arter av slimsopper, og de ble tidligere regnet til soppene. Slimsoppene skiller seg imidlertid sterkt fra sopp blant annet ved at de har selvbevegelige amøbestadier (plasmodier) og er i stand til å fordøye matpartikler. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel