Myrdal, jernbanestasjon på Bergensbanen, Aurland kommune, Sogn og Fjordane, ved østre munning av Gravahalstunnelen; 867 moh. Fra Myrdal fører Flåmsbanen i store slyng og sløyfer, til dels i tunneler, ned gjennom den trange Flåmsdalen. Fra Myrdal fører også smal, bratt kjørevei gjennom Flåmsdalen, opprinnelig anlagt som anleggsvei i forbindelse med byggingen av Bergensbanen.