Museo nazionale romano, hovedmuseum i Roma for antikkens kunst, en av verdens fornemste samlinger av antikk skulptur og en betydelig samling av romersk veggmaleri, bronsefigurer m.m. Museet ble opprettet 1889 i et kloster som på 1500-tallet ble innredet i ruinene av Diokletians termer. I dag er museets samlinger lokalisert flere steder i byen.