Monte Bego, fjell i Italia, vest for Genova. I området omkring Monte Bego finnes helleristningsfelter med tusener av figurer, som bl.a. forestiller okser, ardscener og våpen, og feltene dateres ca. 1500–500 f.Kr. Alle ristningene ligger ovenfor skoggrensen, mellom 2000 og 2500 m o.h., i områder som aldri kan ha vært dyrket, og dette understreker bildenes kultiske karakter.