Midtbygda, tettbebyggelse og administrasjonssenter i Røyken kommune, Buskerud, ved Rv. 23. Tettbebyggelsen i Midtbygda utgjør en del av Røyken tettsted. Betegnelsen Midtbygda brukes også om hele den sentrale delen av kommunen med 5555 innbyggere (2014). Videregående skole i tettbebyggelsen.