Matra, tidligere fransk industrikonsern grunnlagt i 1945, produserte missiler, satellitter, våpensystemer, automatikk, telekommunikasjon, data, ur, tog og biler. I 1963 ble Jean-Luc Lagardère president for Matra, og han fikk i 1981 også kontroll over mediekonsernet Hachette. De to konsernene gikk i 1992 sammen til Matra Hachette, som senere ble en del av det familieeide konsernet Lagardère. En rekke deler av Matra ble etter hvert utskilt, bl.a. Aérospatiale Matra (fly, helikoptre, våpen- og missilsystemer), Matra Automobile og Matra Communication (telekommunikasjon).