Marcus Claudius Marcellus var sønn av Augustus' søster Octavia og gift med hans datter Julia. Visstnok utsett til Augustus' etterfølger, men døde allerede 23 f.Kr. Marcellusteateret i Roma, bygd under Augustus, har navn etter ham.