Mahavira, indisk religionsstifter, levde i Nord-India; regnes som grunnlegger av jainismen. Mahaviras livsløp har mange trekk til felles med Buddhas: han ble født i krigerklassen, gav avkall på familieliv da han var ca. 30 år gammel, og etter mange år som omvandrende asket nådde han fullkommen åndelig innsikt i tilværelsens sammenheng. I en alder av 72 år fastet han til døde som en konsekvens av sin lære om ikke å medvirke til å skade noe levende vesen, f.eks. gjennom jordbruk. Mahavira fikk mange tilhengere, som betegnet ham som en jina, «seierherre» (derav lærens navn jainisme), den siste i en rekke opplyste læremestre. Tilhengerne, inndelt i munker, nonner og lekfolk på samme måte som buddhistene, dannet en egen religion som har bestått i India til i dag.