Jainisme er en indisk religion. Den bygger på en lære om 24 mennesker, tirthankaraer, som alle skal ha oppnådd allvitenhet og forkynt en lære om frelse fra karma og gjenfødsel. Tirthankaraene kalles også jinaer, som betyr «seierherrer». Det de seiret over, var sine begjær. En jain er en som følger læren til disse seierherrene, jinaene, og jainisme er derfor blitt navnet på deres religion. Hele artikkelen

Ny artikkel