En norsk slekt som stammer fra kjøpmann og rådmann i Christiania Peder Pederssøn Müller (død 1714), som eide Stubljan og Hvitebjørn. Av hans barn ble datteren Karen (1670–1756) gift med Morten Leuch d.e. til Bogstad, mens sønnen, kjøpmann og stadskaptein Anthoni Müller (1678–1748) ble gift med Anne Collett. Deres sønner var kaptein Frederik Christian Anton Müller (1716–86), sorenskriver Morten Müller (1718–96) og sogneprest i Gjerdrum Peter Johan Müller (1719–99), som alle har etterslekt. Sorenskriver Morten Müller var far til sogneprest Tobias Müller (1753–1813). Tobias Müller var far til fogd Morten Müller (1791–1864) – som igjen var far til maleren Morten Müller (1828–1911) – og til brigadelege Jacob Worm Skjelderup Müller (1793–1863). Sistnevnte var far til professor, dr.med. Jacob Worm-Müller (1834–89) – som igjen var far til historikeren, professor Jacob Stenersen Worm-Müller (1884–1963) – og til skipsfører Berent Ulrik August Müller (1837–98), som var gift med forfatteren Amalie Skram; deres sønn var skuespilleren Ludvig Müller (1868–1922).