Møhlenpris, bolig- og næringsområde i Bergen kommune, Hordaland, i bydel Bergenhus, ved den innerste østbredden av Puddefjorden. Oppkalt etter den holstenske innvandreren Jørgen thor Møhlen som startet atskillig industrivirksomhet her på 1600-tallet. Området er for det meste bygd ut på 1900-tallet, hovedsakelig boligstrøk samt noe industri. Dokkeskjærskaien har et av Skandinavias dypeste kaianlegg. Puddefjordsbroen forbinder Møhlenpris med Laksevåg.