Lyngdalsfjorden, fjord i Farsund og Lyngdal kommuner, Vest-Agder, skjærer fra tettstedet Farsund i østlig retning inn til Lygnas utløp i fjordbotnen; 16 km lang og 1–2 km bred. Krossnessundet mot vest setter Lyngdalsfjorden i forbindelse med fjordarmen Framvaren som har brakkvann. Mot nordvest fører Oftefjorden (Åptafjorden) inn mellom Herads nakne fjellknauser.