Lukas Moser, tysk maler, aktiv i Schwaben i første halvdel av 1400-tallet. Moser regnes som innleder av en realistisk strømning i tysk sengotisk maleri og viser en forbausende frisk naturiakttagelse. Det eneste verk man med sikkerhet kan tillegge ham, er feltene i Magdalena-alteret (1431) i Tiefenbronn.