Ludvig Brandstrup, dansk billedhugger, elev av Vilh. Bissen. Utførte en lang rekke godt karakteriserte portrettbyster av blant annet Gustav Vigeland (1891), Harald Høffding (1900) og Georg Brandes (1912).