Lucus a non lucendo, '(ordet) lund (lucus) kommer av at det ikke er lyst der (non lucet)'; setning av Quintilian i Institutio oratoria (Talerens utdannelse, utg. ca. 95 e.Kr.), brukt som eksempel på urimelig etymologisering (ordavledning). Uttrykket brukes også om selvmotsigende følgeslutninger.