Louis Léopold Boilly, fransk maler, elev av David. Hans tallrike oljemalerier, akvareller og tegninger fra hverdagslivet under revolusjonstiden og keiserdømmet har betydelig kulturhistorisk verdi, likeså hans ca. 5000 portretter.