Lorentz Thyholdt, født i Bergen, norsk skuespiller. Debuterte 1892 på Den Nationale Scene, som han senere ikke forlot, bortsett fra kortere gjestespill i Oslo. Med sitt frodige humør, sin slagferdige form og rammende karakteristikk ble han en av dem som førte Bergens-tradisjonen i norsk teaterliv videre, bl.a. som Jan Herwitz av Hans Wiers-Jenssen.