London-Brabant Massif, grunnfjellsområde som strekker seg fra Rhinland i Tyskland over Nordsjøen til East Anglia og Themsen i sørlige del av England. Området tilhører Avalonia og danner den sørlige grensen for Nordsjøen.