Lilly Heber, født i Gol, norsk litteraturkritiker og historiker, dr.philos. 1915. Hun gav ut Camilla Collett (1913), Norsk realisme i 1830- og 40-aarene (1914, doktoravhandling), dessuten Det nye som gror; en samling konturer av moderne åndsstrømninger (1921), Glimt av en ny idéverden (1930), Krishnamurti og vår tids krise (1933) m.fl.