Leon Brittan, britisk politiker (konservativ). Medlem av Underhuset 1974–89. Han var innenriksminister 1983–85 i Thatchers regjering og hadde der ansvaret bl.a. for håndteringen av gruvearbeiderstreiken. Han var handels- og industriminister 1985–86. I perioden 1989–99 var han medlem av Europakommisjonen; 1989–94 med ansvar for finansinstitusjoner og konkurransepolitikk, 1995–99 med ansvar bl.a. for ekstern handel. I 2000 ble han adlet og var deretter medlem av Overhuset.