Leirhøe, fjell i Lom kommune, i Jotunheimen på østsida av Visdalen vest for Veobrean; 2330 moh.