Lars von Engeström, svensk greve og diplomat. Minister i London 1793 og i Berlin 1798–1803. Etter 1809 var han statsminister for utenrikssaker og hadde under Karl 13 stor innflytelse. Han var vel ansett også hos Karl Johan, men fikk da mindre å si over utenrikspolitikken. Tok avskjed 1824 og bosatte seg i Polen. Engeströms memorarer Minnen och anteckningar (trykt 1876) inneholder bidrag til tidens historie. Han ble opptatt i den polske adel 1791, og ble svensk greve 1813.