Labradorstrømmen, kald havstrøm utenfor kysten av Labrador. Den har to kilder: Fra Davisstredet kommer den kalde Baffin Island-strømmen sørover, og nord i Labradorsjøen får den tilskudd fra Vestgrønlandsstrømmen, som her svinger vest- og sørvestover. Sammen strømmer disse vannmassene sørover langs labradorkysten som Labradorstrømmen. Mange isfjell, vesentlig fra Vestgrønland. Sør for Newfoundlandsbankene møter den Golfstrømmen, som har varmere vann. En del unnviker da mot vest og fortsetter langs kysten som The cold wall, men de største vannmassene bøyer av mot nordøst. Der de to strømmene møtes, finnes på korte avstander temperaturforskjeller på 20 °C i overflaten og 10 °C så dypt som 800 m. Over det kalde vannet i Labradorstrømmen dannes tåke når vinden er sørlig.