Newfoundlandsbankene er et undersjøisk platå sør og sørøst for Newfoundland. Platået er cirka 300 000 km2 stort. Gjennomsnittsdybden er 70–80 m, men store områder ligger bare 12–20 m under havflaten. Her møtes den kalde Labradorstrømmen med Golfstrømmen, derfor oppstår det ofte tåke. Labradorstrømmen fører med seg store isfjell som er farlige for skipsfarten. På bankene har det siden 1500-tallet vært drevet store torskefiskerier med deltakelse fra mange land.