KwaZulu, tidligere «bantustan» i Sør-Afrika, «hjemland» for zulufolket, delt mellom ti atskilte landområder i Natal, til sammen ca. 31 000 km2. KwaZulu fikk sin egen lovgivende forsamling og sin egen «regjering» i 1977, med høvding Gatsha Buthelezi som leder. Da apartheidsystemet, og dermed bantustanpolitikken, ble oppgitt 1994, gikk området inn i den nye provinsen KwaZulu-Natal.