Kommunikasjonsforbundet, (til 1988 Kvinnelige Telegraf- og Telefonfunksjonærers Landsforening), tidligere norsk arbeidstakerorganisasjon, grunnlagt 1914. Forbundet organiserte ansatte i kommunikasjons- og IT-bedrifter, særlig Telenor AS, og hadde ca. 5000 medlemmer før det i 2005 fusjonerte med Norsk Funksjonærforbund til NOFU-Kommunikasjonsforbundet. Tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.