Knud Christian Frederik Michael, dansk arveprins, yngste sønn av Christian 10, gift 1933 med Caroline Mathilde, datter av prins Harald og Helene av Glücksburg. Knud var dansk tronfølger fra 1947 til 1953, da den nye grunnloven åpnet adgang til tronen for kong Frederik 9s døtre.