RTT, opprettet 1938, gjenopprettet 1956, avviklet 2001. Formålet var å arbeide for klarhet, entydighet og ensartethet i en terminologi som er hensiktsmessig for norske forhold. Ble finansiert av Kulturdepartementet, industrien og forskjellige institusjoner.