Katolsk studieråd, studieforbund som drev voksenopplæring, omfattet bl.a. Kateketisk senter, Norges Katolske Kvinneforbund, Søsterrådet, Unge Norske Katolikkers Forbund og Arbeidsutvalget for voksenopplæring i Oslo Katolske Bispedømmeråd. Rådet er blitt avløst av Akademisk studieråd i Oslo Katolske Bispedømme, opprettet 2006. Akademisk studieråd skal spesielt bistå ved utviklingen av et norsk katolsk studietilbud på universitetsnivå innenfor fagene filosofi og teologi.