Studieforbund, fellesorgan for organisasjoner som har voksenopplæring og eventuelt kulturarbeid som hovedoppgaver. Et studieforbund kan bare ha organisasjoner som medlemmer. Fellesorganet for studieforbundene er Voksenopplæringsforbundet.