Katolsk aksjon, betegnelse på legfolks aktive deltagelse i den romersk-katolske kirkes apostoliske virksomhet. Etter at Pius 11 i encyklikaen Ubi arcano i 1922 hadde oppfordret til å skape organisasjoner for å fremme slik virksomhet, så en rekke bevegelser dagens lys. Særlig i Frankrike og Belgia har de katolske ungdomsorganisasjonene spilt en betydelig rolle både innenfor kirken og i det politiske liv. Den største og mest kjente av disse er Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), Kristen arbeiderungdom.