Karl Ove Moene

Faktaboks

Karl Ove Moene
Kalle Moene
Født
18. oktober 1949, Voss
Oppvokst i Bergen
Karl Ove Moene er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og leder for ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling.
/UiO.

Artikkelstart

Karl Ove Moene er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO) og leder av Centre for the study of Equality, Social Organization and Performance (ESOP) på UiO. Han er også tilknyttet Peace Research Institute Oslo (PRIO).

Moene er forfatter og redaktør av flere bøker og har publisert mer enn 100 artikler i høyt rangerte internasjonale og nasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Han er også aktiv i offentlig debatt om samfunnsøkonomiske spørsmål, og skriver fast i Dagens Næringsliv.

I 2011 ble Moene tildelt Norges Forskningsråds formidlingspris for «sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte». Samme år mottok han Akademikerprisen fra fagforeningen Akademikerne. I begrunnelsen skriver juryen for denne prisen at «Kalle Moene har i sin forskning vært nyskapende, grensesprengende og radikal». I fagbladet Samfunnsøkonomen uttalte Moene at han ville donere bort prispengene til Leger uten grenser. I 2016 ble han tildelt Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. Moene fikk belønningen «for sin sentrale bidrag til studiet av den nordiske modellen, korrupsjon, økonomisk ulikhet og institusjoners betydning for vekst».

Forskningsinteresser

Moenes forskningsbidrag dekker flere tema. Et tidlig tema var arbeiderstyrte og arbeidereide bedrifter. Moene var opptatt av i hvilken grad, og på hvilke måter, arbeidereie kunne bidra til lavere arbeidsløshet og økt økonomisk effektivitet. I dette arbeidet var han særlig inspirert av den amerikanske økonomien Martin Weitzman. Moene publiserte en rekke artikler om slike spørsmål. Forskningsresultatene er sammenfattet i boka Marked uten kapitalisme: økonomisk demokrati med selveide bedrifter (med Tone Ognedal, 1990), og i Alternatives to Capitalism (redigert sammen med Jon Elster, 1989).

Moene er opptatt av de nordiske samfunnsmodellene, som er kjennetegnet av generøse velferdsstater, små økonomiske forskjeller og lønnsdannelse gjennom sentrale forhandlinger mellom fagforeninger og arbeidsgivere. Moene har pekt på at disse samfunnsmodellene har oppnådd gode resultater. Sentrale forskningsresultater ble oppsummert i Likhet under Press: utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen (med Erling Barth og Michael Wallerstein, 2003). Tilsvarende tema har vært sentrale for forskningen ved ESOP.

Moene har vært særlig opptatt av utviklingsøkonomi. Han har studert sammenhenger mellom institusjoner, fordeling, konflikt, korrupsjon og fattigdom. Sammen med Halvor Mehlum og Ragnar Torvik påviste Moene at kvaliteten på et lands institusjoner kan avgjøre om tilgang på naturressurser medfører økt velferd eller økt fattigdom.

Utdanning og karriere

Moene er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo 1977. Han tok dr.philos.-graden i 1984 under veiledning av professor Leif Johansen. Tittelen på avhandlingen var Investments and Fluctuations. Optimal putty clay investments under uncertain business prospects. Siden ble han professor ved UiO i 1987.

Moene har vært gjesteforsker ved Northwestern University, University of California Los Angeles og Stanford University. Han har også vært redaktør i Scandinavian Journal of Economics, styremedlem i Norges Forskningsråd og panelmedlem i tidsskriftet Economic Policy.

Moene er gift og har ett barn.

Viktige publikasjoner

 • Likhet under Press: utfordringer for den skandinaviske fordelingsmodellen. Gyldendal Norsk Forlag. Oslo, 2003 (med E. Barth og M. Wallerstein).
 • Marked uten kapitalisme: økonomisk demokrati med selveide bedrifter. Ad Notam, Oslo,1990 (med T. Ognedal)
 • Alternatives to Capitalism, redigert med J. Elster, Cambridge University Press, 1989.
 • "Political Reinforcement: How rising inequality curbs manifested welfare generosity" American Journal of Political Science, 2014, 565-567 (med E. Barth og H. Finseraas)
 • "Institutions and the resource curse," The Economic Journal 116, 2006, 1-20. (med H. Mehlum og R. Torvik).
 • "Pay inequality," Journal of Labor Economics 15, 1997, 403-430. (med M. Wallerstein)
 • "Collective Bargaining versus Cooperative ownership," Journal of Comparative Economics 17, 1993, pp. 628-645. (med M. Wallerstein).
 • "Poverty and landownership," American Economic Review 82, 1992, pp. 52-64.
 • "Nobel Laureate – Trygve Haavelmo," Journal of Economic Perspectives 5, 1991, 175-192. (med A. Rødseth).
 • "How Corruption May Corrupt," Journal of Economic Behavior and Organization 13, 1990, 63-76. (med J. Andvig).
 • "The Scandinavian Model – an interpretation" Journal of Public Economics, 2014. (with E. Barth and F. Willumsen). Lenke til fulltekst

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg