Karl Friedrich Mohr, apoteker i Koblenz, fra 1866 professor i farmasi og kjemi i Bonn. Foruten en rekke laboratorietekniske hjelpemidler som korkboret, Mohrs vekt m.m. utviklet han titreranalysen til en egen gren av den analytiske kjemi og skrev også den første lærebok i titreranalyse (1855–59).