Karl Stein, tysk statsmann. Påvirket av opplysningstidens filosofi og engelske frihetsideer kom han 1780 i prøyssisk statstjeneste; minister 1804–08 med et kort avbrudd. Gjennomførte viktige reformer: næringslivet ble utbygd og modernisert og administrasjonen effektivisert idet kabinettstyret ble erstattet med et statsråd av fagministere, og kjøpstedene fikk et utstrakt selvstyre. Han opphevet bøndenes stavnsbånd, feste- og tjenesteplikt. Hans arbeid ble avgjørende for Tysklands politiske og økonomiske frigjøring. Etter påtrykk fra Napoleon måtte han gå av 1808, og var 1812–15 personlig rådgiver for tsar Aleksander 1; fra 1813 ledet han forvaltningen i de besatte områder i Nord-Tyskland. Ble 1827 medlem av det prøyssiske statsråd.