Karin Lian, norsk politiker (A), postekspeditør. Medlem av Vestfold fylkesting 1980–85, av fylkesutvalget 1984–85. Vararepresentant til Stortinget 1977–85 og fra 1997, stortingsrepresentant for Vestfold 1985–97. Fast møtende vararepresentant 2000–01.