Kamala Markandaya, indisk engelskspråklig forfatter, bosatt i Storbritannia fra 25-årsalderen. Romanen Nectar in a Sieve (1954, norsk overs. Nektar i et såld, 1956), som gjorde henne internasjonalt kjent, skildrer en fattig bondekvinnes skjebne i et sør-indisk miljø. A Silence of Desire (1960, norsk overs. Fortielsens spinn, 1961) tar opp problemet med vestlig påvirkning. Et hovedtema i hennes romaner er konflikten mellom gammel og ny tid i India, som i A Handful of Rice (1966). Markandaya var også opptatt av identitetsproblemer og fremmedgjøring blant innvandrere, skildret bl.a. i The Nowhere Man (1972). Pleasure City (1982) dreier seg om lokalsamfunnets møte med den internasjonale verden. Andre romaner Some Inner Fury (1955), Possession (1963), The Coffer Dams (1969), Two Virgins (1973) og The Golden Honeycomb (1977). Markandaya har en fremtredende plass i indo-engelsk litteratur.