Kaare Norman Selvig, norsk jurist. H.r.advokat 1963. Ansatt i Mekaniske Verksteders Landsforening 1948, i Norsk Arbeidsgiverforenings juridiske avdeling 1954, fra 1962 avdelingens sjef, adm. direktør i N.A.F. 1969–78. Han har vært medlem av en rekke offentlige komiteer, utvalg og delegasjoner.