Juvatn, vann i Åseral kommune, Vest-Agder, gjennomløpes av Logna i øvre del av Mandalsvassdraget. Vannet er oppdemt ved Juvassdammen i sørenden i forbindelse med Logna-utbyggingen (1958) og ligger 513–489 moh. Juvatnet er magasin for Logna kraftverk ved Svartevatnet, en arm av Lognevatnet (358-357 moh).