Julius Exner, dansk maler, elev av akademiet under Johan L. Lund og Christoffer W. Eckersberg 1839–45. Begynte som historiemaler, men under påvirkning av Niels L. Høyen gikk han over til folkelivsskildringer, særlig av de mer velstående bønder, på Amager og senere Fanø. Hans kunst ble meget populær i samtiden, og har fra omkring 1980 fått fornyet oppmerksomhet.