Julien Dillens, belgisk billedhugger. Nært tilknyttet eldre flamsk kunst, påvirket av italiensk renessanse. Utførte bl.a. portrettbyster og monumentalskulpturer, som den omstridte gruppe Rettferdigheten mellom mildheten og retten i Palais de Justice i Brussel.