Jules Mazarin, født i Italia, fransk statsmann. I 1634 kom han til Frankrike som pavens sendemann og gikk 1639 i fransk tjeneste etter oppfordring fra Richelieu. I 1640 ble han kardinal, men han var ikke presteviet. Han var Richelieus trofaste elev, og fulgte ham som minister da Richelieu døde i 1642. Mazarin vant enkedronningen, Anna av Østerrike, for seg, og ble snart hennes elsker. Han vant også den unge Ludvig 14s tillit, men ble hatet av adelen og borgerskapet som italiensk oppkomling. Han var mest interessert i utenrikspolitikken og skaffet her Frankrike store fordeler, men fikk ikke bukt med opposisjonen innenlands, og da det 1648 ble gjort et forsøk på å beskatte embetsmennene, førte det til opprør (Frondekrigen). To ganger måtte Mazarin rømme fra Frankrike, men han kom tilbake for godt 1653. Ved freden med Spania 1659 fikk Mazarin avtalt giftermål mellom Ludvig 14 og Maria Teresia av Spania; han ville skaffe Frankrike De spanske Nederlandene som hennes arv.