Jordbrugrotten, et mer enn 3 km langt karsthulesystem (se karsthule) i Plurdalen, Rana kommune, Nordland. Sprutbekken forsvinner under jorden i en høyde av ca. 620 moh., og kommer ut i en fjellvegg i et 20 m høyt fossefall, Sprutfossen, 100 m lavere. Jordbrugrotten inneholder flere fossefall og mange imponerende, til dels vannfylte, jettegryter. Selve grotten er dannet i en grå- og hvitbåndet marmor. Foreløpig vet man lite om hvor gammel Jordbrugrotten er, eller hvordan den er dannet. Den er velegnet til grottesport. Se også tabell under grotte.