Jonas Alströmer, svensk industrimann, adlet og fikk navnet Alströmer 1751, het før det Alström. Startet 1710 eget handelshus i London og virket fra 1724 i Sverige, hvor han deltok i grunnleggelsen av forskjellige industrielle tiltak, bl.a. Alingsås manufakturverk. Begynte med dyrking av tobakk og poteter, sannsynligvis som den første i Sverige.